Bestyrelsen og kontakt

Kontakt sker hurtigst via email til en af følgende email adresser:

bestyrelsen@engelsborg.dk – hvis hele bestyrelsen skal modtage mailen

formanden@engelsborg.dk – hvis kun formanden skal modtage mailen

kasserer@engelsborg.dk – hvis kun kassereren skal modtage mailen

Bestyrelsen:
Chr. Winthers Vej
• Lene Schaumburg, CWV 35B
• Sten Poss, CWV 49 – Formand
Viggo Stuckenbergs Vej
• Lars Bundgaard VSV 19A
• Thomas Falk-Sørensen, VSV 28
Sophus Schandorphs Vej/Hartmanns Vej
• Christian Rytt, SSV 10
• John Anker Møller, HMV 4A – Kasserer

Suppleanter:

 • Chr. Winthers Vej – Jannik Larsen, CWV 36B 1.
 • Chr. Winthers Vej – Tine Rask Eriksen CWV 32B
 • Viggo Stuckenbergs Vej – Naja Duus Mathisen, VSV 4
 • Viggo Stuckenbergs Vej – Pernille Skipper, VSV 30
 • Hartmannsvej – Parin Juul Hansen, HMV 5

Bestyrelsen afholder 6-8 bestyrelsesmøder om året, hvor de løbende opgaver diskuteres og praktiske opgaver uddelegeres. Desuden tages der løbende stilling til spørgsmål stillet af medlemmerne. Som det fremgår af nedenstående har de enkelte bestyrelsesmedlemmer visse specialer.Dagsorden på bestyrelsesmøderne kan bl.a. indeholde punkter som:

 1. Vejtræer – Nyplantninger / Udskiftning / Vedligeholdelse
 2. Vejbump – Udformning / Skiltning – Vejtræer
 3. Vedligeholdelse af vejenes overflade – Kantsten
 4. Snerydning / Grusning (Grus uden salt)
 5. Vedligeholde Genforeningstrekanten
 6. Vedligeholde bomme ved visse stier
 7. Fotovenes vedligeholdelse – Overflade / gangbredde
 8. Foranstalte en fortovsdag – eventuelt med containere og grus til fortovene
 9. Vejbelysning
 10. Fællesantennetilbud
 11. Bådpladsens vedligeholdelse – Lugning / Bådebroer / Kano-stativer
 12. Påtale af manglende genopretning af vej, fortove og stier efter entreprenørarbejde
 13. Påtale dårlig vedligeholdelse af de offentlige stier i området
 14. Påtale dårlig vedligeholdelse af Folkeparken til Kommunen
 15. Udarbejde eventuelle høringssvar til kommunale planer
 16. Kontakt til Lyngby Dame Roklub – Kørsel til klubhuset / Parkering på Chr. Winthersvej
 17. Information til nye beboere / Materiale til ejendomsmæglere og advokater
 18. Udarbejde forslag til tidsbegrænsning i brugen af motorplæneklippere
 19. Kontingent opkrævning – Restanter
 20. Regnskab for foreningen
 21. Revision af vedtægter for foreningen
 22. 100 års Jubilæumsskrift
 23. Generalforsamling i Lyngby Dame Roklub
 24. Fastelavnsfest for børn og forældre i Lyngby Roklub
 25. Forårsfest i Lyngby Dame Roklub
 26. Udarbejdelse og vedligeholdelse af foreningens hjemmeside