Sidste nyt fra Bestyrelsen

16. november 2019

Asfaltarbejde

LTK vil i næste uge gennemføre reparation af overkørslen på CWV mod GBV. Vejejerlauget er først i går via skiltningen blevet orienteret om arbejdet, og vi har derfor desværre ikke før haft mulighed for at informere om aktiviteten og restriktionerne.

Ind- og udkørsel fra GBV vil være spærret i forbindelse med arbejdet. Der må de første dage i den kommende uge ikke parkeres på CWV på stykket fra VSV til GBV.

Vi arbejder på at at få yderligere beskrivelse af hvad LTK har påtænkt for vejbelægningen på CWV og udsender en opdatering for omfang og restriktioner for parkering på mandag

Generalforsamling

Mandag d. 30. september blev den ordinære generalforsamling i EVV afholdt kl. 19.30 i Lyngby Dameroklub. I alt deltog 35 medlemmer incl. bestyrelsen. Formandens beretning, regnskab og budget blev vedtaget, og de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der var på valg blev genvalgt. Derudover blev der valgt 3 yderligere suppleanter – dejligt. Referat, regnskab og budget kan ses på hjemmesiden https://www.engelsborg.dk/generalforsamling.

Kontingent

Sæson 2019/20 opkrævning af kontingent bliver udsendt i januar 2020, og på generalforsamlingen blev den igen fastsat til et ordinært kontingent på 1.000 kr. + vinterrydning på 1.000 kr. Og for dem der har en kanoplads, bliver der yderligere opkrævet 300 kr. Alle beløb specificeres i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Rendesten og fortove

Fra bestyrelsen og generalforsamlingen skal der opfordres til, at alle beboere løbende renholder rendesten og fortove ud for egen grund. Vi får kun fejet 2 gange pr. år, og egen renholdning er derfor vigtig, så afvanding hele tiden kan ske som forventet. Grus, jord m.v. fra fortovene kan skylle ud i rendestenene, og så vil de efterhånden ende i vore kloakker til stor ulempe for afvandingen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen