Sidste nyt fra Bestyrelsen

11. september 2019

Generalforsamling

I år afholdes den ordinære generalforsamling i EVV Mandag den 30. september 2019, kl. 19.30 i Lyngby Dameroklub. Indkaldelse vedlagt dagsorden, regnskab og budget for næste sæson vil blive udsendt senest 14 dage før – i henhold til vedtægterne.

Kontingent

Sæson 2018/19 opkrævning af kontingent blev udsendt d. 16. januar, og bestod af henholdsvis ordinært kontingent på 1.000 kr. + vinterrydning på 1.000 kr. Og for dem der har en kanoplads, er der yderligere opkrævet 300 kr. Alle beløb er specificeret i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Rendesten og fortove

Fra bestyrelsen skal der opfordres til, at alle beboere løbende renholder rendesten og fortove ud for egen grund. Vi får kun fejet 2 gange pr. år, og egen renholdning er derfor vigtig, så afvanding hele tiden kan ske som forventet. Grus, jord m.v. fra fortovene kan skylle ud i rendestenene, og så vil de efterhånden ende i vore kloakker til stor ulempe for afvandingen.

Vi vil i bestyrelsen vurdere, om der er særligt udsatte steder, der måske skal renses op på EVV’s regning.

De bedste hilsner

Bestyrelsen