Sidste nyt fra Bestyrelsen

10.02.2020

Genforeningsstenen

Som en del at EVV’s historie kan det fremhæves, at vi i Vejejerlauget har en genforeningssten. Den er placeret i fletningen mellem CWV og SSV. En af vore gode naboer, har fundet lidt historie frem om stenen, en historie som vi i bestyrelsen synes er så spændende, at vi vil sende den rundt med næste nyhedsbrev. I år fejres 100 året for etableringen af Grænseforeningen, der blev stiftet i 1920, da en række sønderjyske grænseforeninger blev samlet under én paraply. Første Verdenskrig var afsluttet, og Sønderjylland var blevet genforenet med Danmark efter en folkeafstemning.

Generalforsamling

Mandag d. 30. september blev den ordinære generalforsamling i EVV afholdt kl. 19.30 i Lyngby Dameroklub. I alt deltog 35 medlemmer incl. bestyrelsen. Formandens beretning, regnskab og budget blev vedtaget, og de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der var på valg blev genvalgt. Derudover blev der valgt 3 yderligere suppleanter – dejligt. Referat, regnskab og budget kan ses på hjemmesiden https://www.engelsborg.dk/generalforsamling.

Kontingent

Sæson 2019/20 opkrævning af kontingent bliver udsendt i januar 2020, og på generalforsamlingen blev den igen fastsat til et ordinært kontingent på 1.000 kr. + vinterrydning på 1.000 kr. Og for dem der har en kanoplads, bliver der yderligere opkrævet 300 kr. Alle beløb specificeres i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Rendesten og fortove

Fra bestyrelsen og generalforsamlingen skal der opfordres til, at alle beboere løbende renholder rendesten og fortove ud for egen grund. Vi får kun fejet 2 gange pr. år, og egen renholdning er derfor vigtig, så afvanding hele tiden kan ske som forventet. Grus, jord m.v. fra fortovene kan skylle ud i rendestenene, og så vil de efterhånden ende i vore kloakker til stor ulempe for afvandingen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen