Sidste nyt fra Bestyrelsen

15.01.2020

Lyngby-Taarbæk kommune inviterer beboere og grundejere i nærområdet til borgermøde om  lokalplanforslaget på Lyngby Rådhus, Lyngby Torv 17, udvalgs— værelse 1 på 1. sal, mandag den 3. februar 2020 kl. 19 – 21. På mødet kan du høre mere og stille uddybende spørgsmål til forslaget.

Lokalplanforslaget er d. 6. januar 2020 offentliggjort på kommunens
hjemmeside her

Godt nytår

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår (og færre indbrud). Vi har igen i år en aftale med Stenberg om, at der saltes og ryddes sne, når det er nødvendigt.

Generalforsamling

Mandag d. 30. september blev den ordinære generalforsamling i EVV afholdt kl. 19.30 i Lyngby Dameroklub. I alt deltog 35 medlemmer incl. bestyrelsen. Formandens beretning, regnskab og budget blev vedtaget, og de bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der var på valg blev genvalgt. Derudover blev der valgt 3 yderligere suppleanter – dejligt. Referat, regnskab og budget kan ses på hjemmesiden https://www.engelsborg.dk/generalforsamling.

Kontingent

Sæson 2019/20 opkrævning af kontingent bliver udsendt i januar 2020, og på generalforsamlingen blev den igen fastsat til et ordinært kontingent på 1.000 kr. + vinterrydning på 1.000 kr. Og for dem der har en kanoplads, bliver der yderligere opkrævet 300 kr. Alle beløb specificeres i henhold til generalforsamlingens beslutning.

Rendesten og fortove

Fra bestyrelsen og generalforsamlingen skal der opfordres til, at alle beboere løbende renholder rendesten og fortove ud for egen grund. Vi får kun fejet 2 gange pr. år, og egen renholdning er derfor vigtig, så afvanding hele tiden kan ske som forventet. Grus, jord m.v. fra fortovene kan skylle ud i rendestenene, og så vil de efterhånden ende i vore kloakker til stor ulempe for afvandingen.

De bedste hilsner

Bestyrelsen