Seneste information

Senest opdateret d. 20/7-2017

Brøndrensning

Som annonceret i tirsdags, har der i dag været rensning af vores regnvandsbrønde, og flere af dem var helt fyldt med jord og grus.

Hvis ’skidtet’ løber ind i kloakerne, er det kommunen, der skal ud og spule, og det kan blive meget dyrt for EVV, da brøndene er fyldt pga. manglede fejning af rendesten.

Derfor en stor opfordring til alle om at ‘feje for egen dør’ – dvs. rengør jeres rendesten, og tøm dem for jord og grus, så vore brønde ikke fyldes op. De af jer der var hjemme under skybruddet i sidste uge så nogle af konsekvenserne – det så ikke godt ud.

Har I en nabo, der ikke selv kan klare sin rendesten, opfordres I til ‘nabohjælp’ – også i den situation 😉

Kantsten

På generalforsamlingen blev det besluttet at fortsætte kantstensopretningen, og hvis ikke brolæggeren bliver forsinket, vil dette års opretning starte i u.34. Der er planlagt ca. 100 meter på Sophus Schandorphs Vej (lige numre) fra hjørnet af Hartmannsvej og ned.

Nyt fra Nabohjælp

Gode fif til feriesikring af dit hus: Ideer til feriestart

Grilldag på Søpladsen – søndag d. 18. juni kl 14.00: 

I år kom der 30 voksne og 10 børn og nød de dejlige grillpølser og de kølige drikke. Vejret var perfekt, stemningen var god, og snakken gik om stort og småt

Stemningsbilleder fra dagen – Se flere billeder på Søpladssiden

 

 

 

 

 

Kontingent: På generalforsamlingen blev dette års kontingent sat til 800 kr. Beløbet er opkrævet med betalingsfrist d. 16/1-2017 – enten via FI-kort eller BetalingsService

Kontakt til bestyrelsen sker bedst via email:

  • bestyrelsen@engelsborg.dk (til alle i bestyrelsen)
  • formanden@engelsborg.dk (kun til formanden)
  • kasserer@engelsborg.dk (kun til kassereren)

Nabohjælp: Der har været en del indbrud i området, og ‘Nabohjælp’ har været med til at gøre det muligt hurtigt at informere generelt i EVV. Så her skal lyde endnu en opfordring til at I alle melder jer ind via Nabohjælps hjemmeside.

På generalforsamlingen var der stemning for, at der her på siden skulle fortælles mere om Trygfondens Nabohjælp ordning. Så følg med her på siden, og tag evt. selv initiativ til at besøge Nabohjælp

Vejene: Læs den interessante artikel fra Det grønne område Artiklen

Haveaffald: Husk det ikke er tilladt at afbrænde haveaffald i kvarteret – læs mere her.

 

Engelsborg Villakvarter Vejejerlaug