Seneste information

Senest opdateret d. 23/4-2017

Nu nærmer Fortovsdagen og Søpladsdagen sig: 

Fortovsdag afholdes lørdag d. 6. maj. Invitation er udsendt. Læs også den pr. 18.3. udsendte ‘opfordringsmail’.

Søpladsdag afholdes søndag d. 7. maj. Invitation er udsendt.

Kontingent: På generalforsamlingen blev dette års kontingent sat til 800 kr. Beløbet er opkrævet med betalingsfrist d. 16/1-2017 – enten via FI-kort eller BetalingsService

Kontakt til bestyrelsen sker bedst via email:

  • bestyrelsen@engelsborg.dk (til alle i bestyrelsen)
  • formanden@engelsborg.dk (kun til formanden)
  • kasserer@engelsborg.dk (kun til kassereren)

Søpladsen:  Se billeder på Søpladssiden

Nabohjælp: Der har været en del indbrud i området, og ‘Nabohjælp’ har været med til at gøre det muligt hurtigt at informere generelt i EVV. Så her skal lyde endnu en opfordring til at I alle melder jer ind via Nabohjælps hjemmeside.

På generalforsamlingen var der stemning for, at der her på siden skulle fortælles mere om Trygfondens Nabohjælp ordning. Så følg med her på siden, og tag evt. selv initiativ til at besøge Nabohjælp

Vejene: Læs den interessante artikel fra Det grønne område Artiklen

Fastelavn

I år blev fastelavnsfesten holdt på selve fastelavns søndag. Mette (VSV 12) og Mikkel (VSV 20) havde igen tryllet og skabt et dejligt grundlag for en helt rigtig fastelavnsfest. Der var tønder, slikposer, fastelavnsboller og ikke mindst dejlig kaffe. Se billeder fra dagen her Fastelavnsbilleder

Haveaffald: Husk det ikke er tilladt at afbrænde haveaffald i kvarteret – læs mere her.

 

Engelsborg Villakvarter Vejejerlaug