Genforeningsstenen

I anledning af at vi her i foreningens område har en GENFORENINGSSTEN, der som alle genforeningssten i hele landet for nylig er blevet fredet, er følgende relevante og interessante viden bragt til bestyrelsens kendskab

Der er meget at se om emnet på Grænseforeningens hjemmeside. Se f.eks.:

https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/genforeningssten/engelsborg, her står:

Nogen egentlig afsløring fandt ikke sted, men mindesmærket stod færdigt til genforeningsdagen. Nederst er de to slesvigske løver. Ovenover står årstallet.
Stenen og det omgivende anlæg blev bekostet af samtlige grundejere i villakvarteret Engelsborg. Fra hver grund i Engelsborg er leveret en sten til anlægget. Billedhugger J. Nielsen Sondrup, Engelsborg, leverede tegningen og ledede opstillingen af mindesmærket og anlægget, der er formet i lighed med de gamle bystævner. Det er også Engelsborg Grundejerforening, der værner og vedligeholder mindesmærket.

Billedhugger Just Nielsen Sondrup boede Chr. Winthers Vej 26, han lod huset bygge 1905.

Flere af hans værker er opstillet i vores kommune, uddrag fra Weilbachs Kunstleksikon:

Forår (bronze, 1934, Ulrikkenborg Pl., Lyngby); Pige (bronze, 1949, foran Virum Daghjem); Dreng (bronze, 1949, smst.); et større antal statuetter af småkårsfolk, ofte ældre (brændt ler, bl.a. Lyngby-Taarbæk Byhist. Saml.)

Vor nabokommune har et arrangement:

https://graenseforeningen.dk/arrangementer/graenseforeningen-hoersholm/sammenkomst-ved-genforeningssten.

Lyngby-Taarbæk Historisk-Topografisk Selskab har ikke noget på sit forårsprogram.

I Sorgenfri Slotspark står også en sten.

Vi vil i bestyrelsen tage emnet op og vurdere, om det er noget, vi skal gøre noget for at fejre.

https://graenseforeningen.dk/genforeningen-2020/genforeningssten-saetter-fokus-paa-faellesskab

https://graenseforeningen.dk/sites/graenseforeningen.dk/files/2019-03/Genforen%20dit%20f%C3%A6llesskab%20brochure.pdf