Persondatapolitik

Bestyrelsen i Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug (EVV) har vedtaget følgende persondatapolitik, der gælder for lauget i forbindelse med behandlingen af persondata. Persondatapolitikken indeholder en beskrivelse af, hvordan vi behandler persondata om vores medlemmer som led i laugets drift.

Behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning som fastsat af EU og nationale myndigheder.

Når vi behandler persondata om medlemmer er vi som oftest at betragte som dataansvarlige. Vi behandler kun almindelige persondata.

Når vi håndterer personoplysninger om eller for dig som medlem – herunder dine kontaktoplysninger – gør vi det for at løse en opgave, som du har givet os via dit medlemsskab.

Når vi er dataansvarlige i forhold til dine persondata, betyder det, at vi skal sikre overholdelse af de rettigheder, du har efter persondatalovgivningen.

Som medlem af EVV har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger EVV behandler om dig, herunder formålet.
    • Vi skal svare inden rimelig tid, dog senest en måned.
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
  • Ret til at få slettet eller stoppet behandlingen af oplysninger, som ikke længere er relevante for medlemsskabet
    • eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

Videregivelse af personoplysninger til eksterne parter

Med henblik på at sikre en smidig behandling af dit eventuelle salg af din ejendom, videregiver vi oplysninger til din ejendomsmægler om evt. kontingentrestancer og andre for handlen relevante oplysninger, som vi måtte have.

Opbevaring af medlemmernes oplysninger

EVV opbevarer oplysninger om medlemmerne i henholdsvis vores administrationssystem (Foreninglet), på vores hjemmeside www.engelsborg.dk og i Filmapper hos kassereren. Oplysningerne opbevares i Microsoft Office pakke. EVV overholder gældende krav til it-sikkerhed.

Periode for opbevaring af oplysninger om medlemmerne

EVV opbevarer maksimalt oplysningerne i 3 år efter medlemmets udmeldelse (udmeldelse sker automatisk ved salg af ejendom).

Ved mere generelle spørgsmål vedr. EVV persondatapolitik kan henvises til den til enhver tid fungerende formand (formand@engelsborg.dk) eller kasserer (kasserer@engelsborg.dk).