Hjælp til ejendomsmæglere

Ny ejers navn og email bedes venligst oplyst til kasserer@engelsborg.dk

Gældende oplysninger om medlemskab til Engelsborg Villakvarters Vejejerlaug

 • Der er ifølge tinglyst deklaration medlemspligt for ejendomme på:
  • Chr. Winthers Vej (CWV)
  • Viggo Stuckenbergs Vej (VSV)
  • Sophus Schandorphs Vej (SSV)
  • Hartmannsvej (HMV)
 • Kontingentet til vejejerlauget udgør i 2023/24: DKK 300 kroner i henhold til seneste generalforsamlingsbeslutning
 • Evt. ændringer til kontingentet findes i referat fra sidste generalforsamling
 • Oplysninger om restancer findes i sidste regnskab under punktet tilgodehavende. Eventuelle restancer skal betales ved salg.
 • Der påhviler ikke vejejerlaugets medlemmer fællesgæld
 • Oplysninger om nuværende bestyrelse findes på siden Bestyrelsen og kontaktmuligheder

Da vejejerlaugets bestyrelse består af ulønnede frivillige, er der et ønske om at begrænse den administrative byrde. Derfor har vi på denne side samlet relevant information, som ofte forespørges af ejendomsmæglere, og det kan anvendes helt gebyrfrit.

Til gengæld ønsker vi ikke at besvare diverse skemaer.